E 1

HOME

ALGEMEEN

AGENDA

ACTIVITEITEN

ACTUEEL

LID WORDEN?

Kortingenboek 2022

INFORMATIE-
BOEKJE

FOTOGALERIJ

INGEZONDEN DOOR LEDEN

NUTTIGE WEBSITES

GASTENBOEK

 

KBO Bestuur afdeling Waalwijk

Rabobank:  NL74 RABO 0155 8683 14

e-mailadres: info@kbowaalwijk.nl

 

Voorzitter
Ad van Hamond
 
tel. 334609
Secretaris/Notuliste
Paulien Verzijl
 
tel.06-38325047
Penningm.
Jan van Bergen
 
tel. 280684

Bestuurslid
 
Diel Zijlmans tel. 339606

Bestuurslid
 
Elly Zijlmans tel. 339606

Bestuurslid
 
Jan van de Wiel tel. 335017

Bestuurslid
 
Ton van de Ven tel. 06-27272957

Asp. Bestuurslid
 
Louis Snoeren  

 

                         

 


 

 

BESTUUR

WIE DOET WAT

VERSLAGEN

BEGROTING
VERSLAG KASCOMMISSIE

HUISREGLEMENT

STATUTEN

 

Contactgegevens:

KBO Waalwijk
T.n.v. 
P.Verzijl
Waspiksedijk 14
5161NR Sprang Capelle

E-mail:

info@kbowaalwijk.nl