KBO-Waalwijk

De contributie bedraagt € 27,00 per persoon per/jaar inclusief pasje (prijspeil 2023)
Het Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Bij tussentijds lid worden is een pro rata regeling van toepassing van 1 januari tot 31 mei is het € 27,00 van 1 juni t/m 31 oktober is het € 16,50 en na 1 november is men geen contributie verschuldigd maar wel € 3,00 voor pasjes.
De contributie wordt in via automatie incasso van de door U opgegeven rekening nummer afgeschreven.
Bij tussen tijds verlies of diefstal van pasjes, wordt er € 3,00 in rekening gebracht voor nieuw

Beëindigen lidmaatschap of opzegging van lidmaatschap:

Wij verzoeken u het bij overlijden van een lid, dit altijd te melden bij de ledenadministratie.
Opzeggen van lidmaatschap kan allen vóór 1 december van het verenigingsjaar, dit kan schriftelijk of via mail U wordt vriendelijk verzocht de ledenpassen in te leveren bij ledenadministratie.
In geval dat het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd, wordt er géén restitutie van contributie gegeven.
 ledenadministratie KBO Waalwijk:
Ton van de Ven
Europaplein 36
5142 CJ Waalwijk
E-mail: ledenadministratie@kbowaalwijk.nl
Telefoon: 0627272957

Aanvraagformulier

Druk op het aanvraagformulier hier rechts, print het uit, vul het in, voeg een pasfoto toe en stuur beiden op naar het adres onder op het aanvraagformulier.
Inschrijfformulier

    Komt u er niet uit?

    Neem contact met ons op