KBO-Waalwijk

VAN DE BESTUURSTAFEL

Allereerst wil het bestuur alle leden van KBO Waalwijk een gelukkig en voorspoedig jaar 2023 toe wensen.
Als we nog even terugkijken naar het jaar 2022 kunnen we zeggen dat we toch weer een aantal activiteiten achter de rug hebben.
Er waren 7 wandeltochten, de lenteviering met Algemene Ledenvergadering, een muziekbingo,
het midzomerfeest, het nazomerfeest, een filmmiddag met de vertoning van de film Herman, een Kerstreis naar Oberhausen en tot slot nog eens twee Kerstfeestdagen welke ook dit jaar weer druk werden bezocht.
Daarnaast hebben we intussen ook een nieuwe website gekregen waar je beslist eens naar moet gaan kijken.
Er staat veel informatie op maar ook diverse foto’s.Ga eens kijken op www.kbowaalwijk.nl.


Voor het komende jaar staan er natuurlijk weer diverse activiteiten op het programma, maar daar is het bestuur druk mee bezig
om weer een leuk programma samen te stellen.