KBO-Waalwijk
Hulp bij aangiftes en toeslagen

Belastinghulpen

KBO Waalwijk biedt een belastingservice: vrijwillige belastinghulpen helpen senioren met de aangifte inkomstenbelasting, zodat men krijgt waar men recht op heeft. Ook kan men bij hen terecht voor hulp bij het aanvragen van zorg- of huurtoeslag. De coördinatie van de belastingcampagnes ligt bij KBO Brabant, evenals de opleiding en certificering van de belastinghulpen. Via jaarlijkse bijscholingscursussen houdt men ze op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving. Onze belastinghulpen worden zorgvuldig gescreend, hebben een geheimhoudingsplicht en werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van KBO Waalwijk.
Hulp Thuis-administratie
Ouderen-advisering
Cliëntonder-steuning