KBO-Waalwijk
Vrijwillige

Ouderenadviseurs

Heeft men een vraag over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, dan kan men die het best stellen aan een vrijwillige ouderenadviseur van KBO Waalwijk. VOA’s, zoals de vrijwillige ouderenadviseurs in de wandelgangen genoemd worden, kunnen adviseren, informeren, doorverwijzen of denken mee. Ze kennen de sociale kaart van de gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd nemen en ook zonder concrete vraag graag een luisterend oor bieden. Er zijn in bij KBO Waalwijk diverse VOA’s werkzaam en zij worden door KBO Brabant opgeleid en bijgeschoold.
invullen
belasting
belangen-
behartiging